Tatra
Iveco
Stavební stroje
Iveco
Ojeté nákladní vozy všech značek

Politika jakosti

Jste zde: SCV - Ojeté vozy - O společnosti - Politika jakosti

Spokojený zákazník je pro nás víc, než výhodně realizovaný obchod.

 1. Vztah k zákazníkům

  Neustále zlepšovat kvalitu služeb, které zákazníkovi zajistí spolehlivost a bezpečnost za přiměřené a akceptovatelné náklady. Vytvářet podmínky pro získávání nových zákazníků.

  Mimořádnou pozornost věnovat klíčovým zákazníkům, maximální úsilí zaměřit na udržení a prohloubení důvěry a spolupráce s těmito zákazníky.

 2. Okolní prostředí

  Aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti.

  Zapojit se do společenského dění v regionech působnosti společnosti podporou veřejně prospěšných aktivit.

 3. Naši zaměstnanci

  Využívat stávajících i potenciálních schopností zaměstnanců, podporovat jejich osobní rozvoj ke kvalifikovanému plnění úkolů.

  Usilovat o zjišťování potřeb a očekávání zaměstnanců, vytvářet podmínky pro uspokojení z práce, pocitu osobní důležitosti, jistoty a že jejich podíl na plnění požadavků zákazníka a výsledcích společnosti je významný. Neustále zvyšovat ochranu zdraví zaměstnanců a bezpečnost jejich práce.

 4. Dodavatelé

  Rozvíjet partnerské vztahy s dodavateli, předávat si vzájemně kvalitní, oboustranně prospěšné informace a znalosti s cílem vytvářet přidanou hodnotu pro obě strany.

 5. Závazek vedení společnosti

  Vedení společnosti se zavazuje dodržovat výše uvedené zásady,plnit požadavky zákonů a právních předpisů, vytvářet pružný, dynamický, jednoduchý, uživatelsky příjemný a srozumitelný systém řízení společnosti, založený na procesním systémovém přístupu a neustále jej zlepšovat.

  V Jihlavě 16.1.2016
Jaroslav Reitermann
jednatel společnosti
Dealer Avia   |    Ubytování Jihlava   |    Úklid vozovek
Tento web používá soubory cookies.
Pneu Jihlava
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.